Szanowni Państwo! 
Jestem magistrem inżynierem architektem, dyplomowanym plastykiem i pedagogiem, autorką publikacji naukowych, absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Białostockiej, laureatką konkursów architektonicznych, wykładowcą akademickim, przedsiębiorcą, właścicielem Studia Rysunku ATELIER KLIMOWICZ. Współpracuje z profesorami znanych uczelni w kraju i zagranicą. Od 16 lat prowadzę kursy rysunku i malarstwa, a praca z młodzieżą sprawia mi ogromną satysfakcję. Absolwenci moich kursów zajmują pierwsze miejsca na egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie w całej Polsce m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku oraz za granicą - w Grodnie, Londynie, Berlinie, Wiedniu, Barcelonie i Chicago. Jestem autorką projektu dla osób pracujących 'Rysunek Twoją Perspektywą' 2009/2010 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkole średniej odnosiłam liczne sukcesy w konkursach plastycznych. Po maturze pomyślnie złożyłam egzamin wstępny na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, który ukończyłam otrzymując tytuł magistra inżyniera architekta.

W trakcie studiów byłam laureatką konkursów architektonicznych, a osiągnięcia w nauce umożliwiły mi podjęcie pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Wielkoprzestrzennej i Przemysłowej na Wydziale Architektury PB.

Prowadziłam zajęcia z:

  • rysunku i malarstwa, modelowania,
  • projektowania zieleni,
  • projektowania architektury użyteczności publicznej,
  • projektowania z ergonomią.

Współpracowałam z prof. W. Durmanowem z Moskwy, prof. A. Pinińskim z Frankfurtu nad Menem oraz Dziekanem Wydziału Architektury PB - dr Jerzym M. Ullmanem. Pracowałam również jako wykładowca w Akademickim Instytucie Naukowym, prowadziłam zajęcia z rysunku i historii sztuki.

Na czwartym roku nauki na wydziale architektury podjęłam naukę w kierunku pedagogicznym, a po jej ukończeniu otrzymałam uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Praca z młodzieżą sprawia mi ogromną satysfakcję.

O NASZYM KURSIE - KURIER PORANNY !

Z poważaniem
Elżbieta Orzechowska-Klimowicz