Lekcje indywidualne

Indywidualne zajęcia z rysunku odbywają się w terminach umówionych.
Jedno spotkanie trwa od trzech do pięciu godzin zegarowych,
koszt jednego spotkania wynosi 300 zł (trzysta złotych).

 

Indywidualne zajęcia z malarstwa odbywają się w terminach umówionych.
Jedno spotkanie trwa od trzech do pięciu godzin zegarowych,
koszt jednego spotkania wynosi 500 zł (pięćset złotych).

 

Indywidualne zajęcia z historii sztuki odbywają się w terminach umówionych.
Jedno spotkanie trwa od trzech do pięciu godzin zegarowych,
koszt jednego spotkania wynosi 300 zł (trzysta złotych).