Kurs w Białymstoku

Kurs VIP

Kurs w małych grupach dydaktycznych odbywa się:

terminy ustalane są indywidualnie

kosz tkursu VIP wynosi 2200 złotych (dwa tysiące dwieście złotych), za cztery spotkania.
W cenę kursu wliczone są materiały.


Serdecznie zapraszam.